Petycja Zdrowa planeta, zdrowi ludzie

Petycja Zdrowa planeta, zdrowi ludzie

Sytuacja naszego wspólnego domu

Nasz wspólny dom i rodzina cierpią. Kryzys klimatyczny powoduje podnoszenie się wód, ocieplenie planety i coraz bardziej ekstremalne warunki pogodowe. To pustoszy życie całego Boskiego stworzenia.

Jednocześnie biolodzy szacują, że przyczyniamy się do wymierania gatunków w tempie od 100 do 1000 razy szybszym niż zwykle. „Nie mamy takiego prawa” (Laudato Si’ 33).

Nasza szansa

W ubiegłym roku, ponad 120 tysięcy katolików i 420 organizacji zrzeszających setki tysięcy osób zjednoczyło się i podpisało petycję „Zdrowa planeta, zdrowi ludzie”. Zebrane podpisy zostały przedstawione na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Glasgow.

W tym roku, podczas konferencji ONZ ws. bioróżnorodności, światowi przywódcy staną przed szansą wyznaczenia ważnych celów w zakresie ochrony stworzenia. W czasie poprzedzającym to ważne wydarzenie, naszym obowiązkiem jako katolików jest umocnienie głosu najbardziej bezbronnych i orędowanie w ich imieniu. Musimy działać już teraz.

Nasze postulaty

  • Wspólna walka z kryzysem klimatycznym i kryzysem bioróżnorodności
  • Obietnica powstrzymania utraty różnorodności biologicznej
  • Zapewnienie sprawiedliwych działań globalnych, w tym wsparcia dla najbardziej dotkniętych
  • Ochrona i poszanowanie praw człowieka, w tym praw ludności tubylczej i społeczności lokalnych w działaniach na rzecz klimatu i bioróżnorodności

Sponsorzy globalni